Foreign partners

Szanowni Przedstawiciele Uczelni!

Portal edukacyjny KudaPostupat zaprasza Państwa do długotrwałej współpracy, która ma na celu ułatwienie wejścia na rynek ukraiński  i państw WNP cudzoziemskich uczelni i zwiększenie szans otrzymania dyplomu o znaczeniu międzynarodowym przez obywateli Ukrainy, państw WNP i sąsiednich państw.

Coraz bardziej popularne wśród mieszkańców państw WNP stają się studia wyższe, inżynieryjno -techniczne, a także staż za granicą. Nie wszyscy jednak już wiedząo istniejących możliwościach , o róznorodnych programach edukacyjnych i zaletach kształcenia się na różnych uczelniach i wszkołach wyższych.

Własnie dlatego został założony projekt KudaPostupat, w ramach którego studenci mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki wyjazdu za granicę, zamieszkania i opłaty za nauczanie, możliwości udziału  w programach wymiany doświadczeń.

Liczne publikacje i informacje pozwalają poinformować młodych ludzi na ile jest ważne zdobycie zawodu, na który jest zapotrzebowanie na całym świecie. Możliwość porównania stwarza zdrową konkurencję i każda uczelnia może zaprezentować swoją ofertę, odszukać właśnie tego studenta, który w przyszłości zostanie  żywą wizytówką danej uczelni w swoim państwie.

 Współpraca z nami da możliwość:

 • wejścia na rynek ukraińskiej edukacji,
 • łatwego dostępu do miarodajnej informacji o Państwa uczelni dla przyszłych studentów,
 • podwyższenie rankingu wśród abiturientów,
 • powiększenie ilości młodych ludzi zza granicy, którzy będą chcieli studiować na Państwa uczelni.

Co należy zrobić:

 • zamieścić reklamę o Państwa uczelni i istniejących programach edukacyjnych w katalogu uczelni i szkół wyższych,
 • wczesne informowanie o początku wstępnej rekrutacji,
 • zwracać uwagę na nowe zawody, zmiany w polityce cen i warunki rekrutacji,
 • ukierunkowanie w celu dokonania właściwego wyboru zawodu.

Międynarodowa wyższa edukacja jest obecnie prestażiwa i aktualna. Właśnie to staramy się donieść do abiturientów, którzy  poszukują uczelni  z ciekawą ofertą zawodową.

Zapraszamy do nas już dziś, żeby jutro o Państwa uczelni dowiedzieli się wszyscy.

 

 

Dear representatives of the educational institutions.

The educational portal KudaPostupat proposes you the long-term cooperation, which aims to ease the development of the foreign educational institutions in the Ukrainian market and CIS countries and to increase the chances to get the International diploma among the citizens of Ukraine, the CIS countries and the neighboring countries.

Nowadays, getting higher and professional education and obtaining experience abroad are becoming more popular among the citizens of CIS. Not all people know about the possibility to get information about the variety of the educational programmes and about the advantages of studying in this or that institution or college.

According to this purpose, the project was made, where the future students can find answers to the interested questions about the specificity of going abroad, accommodation and the payment for the education, the possibilities to take part in experience-exchange programmes.

A lot of articles and advertisements broaden the information about the importance of getting the profession which is needed in any country of the world. The possibility to compare forms the human competitive surrounding, where every educational institution can show its advantages and can get the student, who will become a live advertisement in his native country in the future.

Cooperation with us means:

 • the simple access to the Ukrainian education;
 • the simple access for the potential student to the true information about you;
 • the rating rise of the institution among the students;
 • increasing flow of young people who come from different countries to your educational centre.

What is done for it:

 • the information about your educational institution and the existing educational programmes are delivered in the catalogue of the foreign higher educational institutions and colleges.
 • the start of the entering campaign is announced in advance.
 • the attention is paid to new professions, the change of the pricing policy and the needed requirements for admission.
 • the help to choose a profession is given.

The international higher education is prestigious and modern. That’s what we are trying to state to the students who are searching for better educational institution of the needed profession.

Join us today to let everybody knows who you are!

Обучение за рубежом: сколько стоит получить диплом в самых престижных вузах мира
Новости
Обучение за рубежом: сколько стоит получить диплом в самых престижных вузах мира
Как студенту стать успешным фрилансером и зарабатывать без отрыва от учебного процесса
Новое на сайте
Как студенту стать успешным фрилансером и зарабатывать без отрыва от учебного процесса
Стоимость обучения в Польше
Новости
Стоимость обучения в Польше
Как поступить в вуз онлайн
Новости
Как поступить в вуз онлайн
ТОП женских профессий 2020
Новости Украины
ТОП женских профессий 2020
20 порталов и интернет-ресурсов по поиску работы в Польше
Новости
20 порталов и интернет-ресурсов по поиску работы в Польше
 Какой конкурс на место в медицинских Вузах Польши в 2020 году ?
Новости
 Какой конкурс на место в медицинских Вузах Польши в 2020 году ?
Образование в Германии без денег и экзаменов – новые возможности для студентов
Образование в Германии
Образование в Германии без денег и экзаменов – новые возможности для студентов
Составление резюме (CV): блоки
Подготовка
Составление резюме (CV): блоки
Как поступить в немецкий вуз самостоятельно
Образование в Германии
Как поступить в немецкий вуз самостоятельно
Collegium Da Vinci в Познани
Новости зарубежья
Collegium Da Vinci в Познани
Спорт
ТОП профессий
Спорт
Учеба в Польше для студентов из Казахстана: обзор возможностей и преимуществ
Без категории
Учеба в Польше для студентов из Казахстана: обзор возможностей и преимуществ
Куда поступать после 11 класса: варианты продолжения образования и бесплатное обучение за рубежом
Новости
Куда поступать после 11 класса: варианты продолжения образования и бесплатное обучение за рубежом
Перспективные профессии 2023: какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты даже во время войны?
Без категории
Перспективные профессии 2023: какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты даже во время войны?
Все, что нужно знать про особенности вождения в Польше
Новости
Все, что нужно знать про особенности вождения в Польше
ТОП-25 востребованных профессий в Европе: выбираем специальность, с которой вы точно не останетесь без денег
Новости
ТОП-25 востребованных профессий в Европе: выбираем специальность, с которой вы точно не останетесь без денег
ТОП-25 прибыльных женских профессий: где девушки могут зарабатывать больше мужчин?
Новости
ТОП-25 прибыльных женских профессий: где девушки могут зарабатывать больше мужчин?
ТОП-25 востребованных профессий 2023 года: где искать интересную работу с высокими зарплатами?
Новости
ТОП-25 востребованных профессий 2023 года: где искать интересную работу с высокими зарплатами?
Как выбрать свой идеальный университет на сайте «Куда поступать»
Новости
Как выбрать свой идеальный университет на сайте «Куда поступать»
Польша ждет украинских студентов: скидки и бонусы для абитуриентов из Украины от крупнейшего коммерческого университета Варшавы
Новое на сайте
Польша ждет украинских студентов: скидки и бонусы для абитуриентов из Украины от крупнейшего коммерческого университета Варшавы
Перспективные профессии 2023: какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты даже во время войны?
Новости
Перспективные профессии 2023: какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты даже во время войны?
Главные риски и преимущества ChatGPT (искусственного интеллекта) и полезный ли ChatGPT помощник?
Новости
Главные риски и преимущества ChatGPT (искусственного интеллекта) и полезный ли ChatGPT помощник?
Как устроиться на работу во время обучения: варианты активности и алгоритм действий
Новости
Как устроиться на работу во время обучения: варианты активности и алгоритм действий
X